Is mijn nanomateriaal gevaarlijk?

Indien u wordt blootgesteld aan een nanomateriaal, dient u de mate van blootstelling te bepalen en hoe gevaarlijk het nanomateriaal is. Onderstaand schema helpt u vast te stellen hoe gevaarlijk het nanomateriaal is.

Is er een grenswaarde voor dit specifieke nanomateriaal afgeleid?
Ja Nee
Nee
Is er een grenswaarde afgeleid voor een vergelijkbaar nanomateriaal?
Ja Nee
Nee
Is er een tijdelijke referentiewaarde voor uw nanomateriaal beschikbaar?
Ja Nee
Nee
Kan het nanomateriaal worden ingedeeld in één van de gevaarsklassen?
Ja Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Met een grenswaarde of referentiewaarde kunt u een kwantitatieve risicobeoordeling doen.
Ja
Is aangetoond dat dit nanomateriaal ook echt vergelijkbaar is?
Ja Nee
Met een gevaarsklasse kunt u een kwalitatieve risicobeoordeling doen.
Overweeg het gebruik van een ander product.