Nanocentre.nl is gelanceerd.

Geplaatst op: 5 mei 2013

Nanocentre, voor al uw vragen over veiligheid van nanomaterialen.

Voorbeeld Nanotechnologie biedt nieuwe mogelijkheden, die de kwaliteit van ons leven kunnen verbeteren. Denk aan minder energieverbruik, sterkere en lichtere materialen en materialen met nieuwe eigenschappen. Maar het is de vraag of nanotechnologie in alle gevallen veilig is. Nanocentre heeft als doel bedrijven ondersteuning te bieden bij het veilig innoveren met nanomaterialen. Nanocentre biedt een plek waar bedrijven antwoord krijgen op hun vragen over veiligheid van nanomaterialen, wegwijs worden gemaakt in het grote aanbod van informatie, en kennis kunnen uitwisselen met andere bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Op de website zijn de volgende zaken te vinden:


  • Bedrijven kunnen hun vragen over nanomaterialen stellen. Vragen met betrekking tot veiligheid worden door TNO (in samenspraak met RIVM) beantwoord; vragen over mogelijkheden van nanomaterialen door Syntens.
  • Onder “Veel gestelde vragen” staan vragen en antwoorden die bij eerdere inventarisaties aan de orde kwamen.
  • De website bevat een Quick scan. Door deze in te vullen wordt het voor bedrijven duidelijk of zij met nanomaterialen werken en wat zij moeten doen om te bepalen of dit veilig gebeurt.
  • In de Agenda vindt u een overzicht van geplande activiteiten (zoals trainingen en workshops) op het gebied van veiligheid van nanomaterialen . Als u een onderwerp mist of wilt dat daar aandacht aan besteed wordt dan kunt u dat per e-mail melden.
  • Lopende en afgeronde initiatieven op het gebied van veiligheid van nanomaterialen vindt u vinden onder Projecten.
  • Onder "Workshops" staat alle informatie betreffende geplande workshops.
  • Via deze door TNO samengestelde Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe kennis op het gebied van het werken met nano. In samenwerking met KIR-Nano (RIVM) wordt de literatuur gescreend op belangrijke nieuwe kennis en ontwikkelingen in regelgeving op Nederlands en Europees niveau die voor bedrijven van belang zijn.

Nanocentre is een initiatief van TNO in samenwerking met Syntens en RIVM. Het is ontstaan uit de volgende twee eerdere initiatieven die nu zijn samengevoegd tot Nanocentre: Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie heeft in 2011 een behoeftepeiling gefinancierd, waarin is bepaald of MKB-bedrijven behoefte hebben aan een vraagbaak waar ze met hun vragen over veiligheid van nanomaterialen terecht kunnen. Dit project, onder leiding van Nanohouse, wees uit dat dit het geval is. Tijdens dit project zijn ook de vragen die bedrijven hebben op het gebied van veiligheid geïnventariseerd en beantwoord door RIVM en TNO. TNO is in 2011 op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart om een netwerk van bedrijven te vormen die met nanomaterialen werken, met als doel tot een betere kennisuitwisseling te komen. Ter ondersteuning van dit netwerk is de website Nanonetwerk.nl gebouwd. De website Nanonetwerk.nl bestaat niet meer maar is nu opgegaan in www.nanocentre.nl


Door: Nanocentre

« terug naar nieuwsoverzicht

Heeft u meer vragen?

Telefoonnummer +31(0) 88 585 2222 (8.30-17.00 uur)